Hakkımda

              Dr. Erdem Şahin Köse
              Aile Hekimi

Personelimiz

              Şebnem Kızıldağ
              Hemşire

 

Köy Ziyaret Programı

            Her hafta salı günleri bağlı bulunan köylere z,yaret gerçekleştirilmektedir.